นักวิจัย สดร. แบ่งปันประสบการณ์งานวิจัยสู่กลุ่มวิจัยดาราศาสตร์ มช

Share

20 มิถุนายน 2555 - เชียงใหม่  ดร. อุเทน แสวงวิทย์ นักวิจัยจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) บรรยายหัวข้อ " Observational Cosmology: How do we measure the Universe?" เกี่ยวกับการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์เพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับกำเนิดของเอกภพ ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ แขนงวิชาดาราศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353

E-Mail: [email protected]

www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth