สดร. ร่วมยินดี ครบรอบ 12 ปี Nation Channel

Share

22 มิถุนายน 2555 – กรุงเทพฯ  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สดร. นำโดย นางสาวจุลลดา  ขาวสะอาด เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ Nation Channel ในงานครบรอบ 12 ปี Nation Channel : Digital Media Landscape 2012 บีซีซี ฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว พร้อมกันนี้ได้เป็นตัวแทนสถาบันฯ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการปลูกถ่ายอวัยวะศูนย์การแพทย์สิริกิตต์ มูลนิธิรามาธิบดี

และมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งทางเนชั่นได้ตั้งกล่องรับบริจาคแทนการมอบกระเช้าแสดงความยินดี ในงานดังกล่าวด้วย

 

 

 

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353

E-Mail: [email protected]

 www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth