สดร. จับมือเครือข่ายสร้างสวนพฤกษศาสตร์หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา

Share

๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ - ฉะเชิงเทรา รองศาสตราจารย์บุญรักษา  สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ร่วมด้วย นายประพันธ์  อัศวอารี  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก นายเริงศักดิ์  มหาวินิจฉัยมนตรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายอเนก ลีอนันต์ เจ้าของที่ดินจัดสรรทรัพยากรน้ำ ร่วม ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการก่อสร้างท่อส่งน้ำเพื่อใช้ในการก่อ สร้างสวนพฤกษศาสตร์อนุรักษ์พันธุ์พืชกินได้และพันธุ์พืชเกี่ยวกับศาสนา

ในบริเวณหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา พร้อมรับมอบงบประมาณสนับสนุนการสร้างสวนพฤกษศาสตร์ฯ ดังกล่าว จำนวน ๑๘ ล้านบาท จากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 

 

 

        หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ   รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา เป็น ใน หอดูดาวในภูมิภาคสำหรับประชาชน ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ ให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ดำเนินการภายใต้งบประมาณทั้งสิ้น ๔๖๐ ล้านบาท  ระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ทั้งนี้หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนอีก แห่ง ได้แก่ นครราชสีมา สงขลา ขอนแก่น และพิษณุโลก  โดยมีเป้าหมายหลักให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์สำหรับประชาชนและสถาบันการศึกษาในภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการให้บริการวิชาการด้านดาราศาสตร์แก่ชุมชน สนับสนุนจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวิชาการที่สำคัญของภูมิภาค 

 

ภาพจำลองหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ   รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

 

        หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ   รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่บนพื้นที่ ๓๖ ไร่ บริเวณหมู่ที่ ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่วัดวังเย็นมอบให้ดำเนินการก่อสร้างฯ ภายในหอดูดาวฯ ประกอบด้วย อาคารหอดูดาวที่มีกล้องโทรทรรศน์หลัก ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงแบบริชชี-เครเทียน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง . เมตร บนฐานกล้องที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถค้นหาและติดตามวัตถุท้องฟ้าได้อย่างแม่นยำ เป็นกล้องที่มีความทันสมัย มีขีดความสามารถสูง สามารถให้บริการดูดาวและจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์อื่นๆ ให้แก่ประชาชน รวมทั้งรองรับการศึกษาวิจัยในระดับเบื้องต้น ตัวอาคารครอบด้วยโดมทำจากไฟเบอร์กลาส  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เมตร ระเบียงดาวมีหลังคาแบบเลื่อนเปิดออกได้ ซึ่งจะติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีขีดความสามารถสูง ใช้ในการให้บริการดูดาวและถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้า กล้องถ่ายภาพซีซีดี เครื่องบันทึกสเปกตรัม อาคารนิทรรศการทางดาราศาสตร์ที่มีโดมดาราศาสตร์ขนาดเล็กสำหรับฉายดาว ลานกิจกรรมอเนกประสงค์กลางแจ้งที่ใช้ในการจัดกิจกรรมดูดาวกลางแจ้ง อาคารและอุปกรณ์เพื่อรองรับการจัดฝึกอบรม/จัดนิทรรศการ/จัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ รวมทั้งมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เชื่อมโยงกับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ รอบพระชนมพรรษา ซึ่งตั้งอยู่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

        นอกจากการก่อสร้างหอดูดาวฯ ในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ยังได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน ๑๘ ล้านบาท สำหรับดำเนินการก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์อนุรักษ์พืชกินได้และพันธุ์พืชเกี่ยวกับ              ศาสนา ในพื้นที่ ๑๘ ไร่ โดยจะทำการปลูกป่าพฤกษศาสตร์อนุรักษ์พันธุ์พืชกินได้และพันธุ์พืชที่เกี่ยวกับศาสนา  พร้อมทั้งจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับประชาชนพักผ่อน เพื่อเป็นการส่งเสริมระหว่างภาครัฐและชุมชนในการทำกิจกรรมในบริเวณโดยรอบหอดูดาวฯ รวมถึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ในการวางระบบท่อส่งน้ำภายในบริเวณหอดูดาวฯ โดยใช้น้ำในที่ดินของคุณเอนก ลีอนันต์ อีกด้วย

        หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ   รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการประชาชนได้ประมาณกลางปี .. ๒๕๕๗

 

 

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353 

E-Mail: [email protected]

 www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth