สดร. ให้การต้อนรับคณะผู้ช่วยรมว.วท.นำชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ

Share

11 มิถุนายน 2555 คณะของกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย นายวิบูลย์ แช่มชื่น ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางมาเยี่ยมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โดยมี รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการ สดร. และคณะผู้บริหาร สดร. ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชม

 

 

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353 

E-Mail: [email protected]

www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth