คณะกรรมการบริหาร สดร. เยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ

Share

วันที่ 27 พ.ค. 55 รศ.บุญรักษา  สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงศ์ ประธานกรรมการฯ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ณ กม.ที่ 44.4 สถานีทวนสัญญาณทีโอที อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

          เนื่องในโอกาสเดินทางมาประชุมคณะกรรมการบริหารฯและเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค. 55 

 

 

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353 

E-Mail: [email protected]

www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth