สดร. ลงนามความร่วมมือกับจีนในการสร้างสเปกโทรกราฟ สำหรับกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร

Share

14 พฤษภาคม 2555  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการ สดร. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กับ Nanjing Institute of Astronomical Optics & Technology (NIAOT) สาธารณรัฐประชาชนจีน

     ในการสร้าง Fiber-fed Medium Resolution Echelle Spectrograph สำหรับติดตั้งกับกล้องโทรทรรศน์ขนาด 2.4 เมตร เพื่อใช้วัดความเข้มของแสงดาวหรือเทหวัตถุในความยาวคลื่นต่าง ๆ โดย MOU ดังกล่าวจะมีระยะเวลา 2 ปี และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป

 

(ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา และ Prof. Hu Zhongwen จาก NIAOT ร่วมลงนามใน MOU ของทั้งสองสถาบัน
ณ Nanjng Institute of Astronomical Optics & Technology (NIAOT) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน )

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353 

E-Mail: [email protected]

www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth