6 พฤษภาคม 2555 ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี

Share

ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2555 เวลาประมาณ 03:34 น. (เวลาในประเทศไทย 10:34 น.) ดวงจันทร์จะโคจรมาเข้าใกล้โลกที่สุดในรอบปีที่ระยะห่าง 356,953 กิโลเมตร และเนื่องจากเป็นวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงพอดี ผู้คนบนโลกจึงสามารถมองเห็นดวงจันทร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ ประมาณ  2-3%

 

 

          ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามปกติแล้วดวงจันทร์จะโคจรรอบโลกเป็นรูปวงรีจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก 1 รอบ ใช้ระยะเวลา 1 เดือน  ดังนั้น ในทุกๆ เดือน จะมีทั้งวันที่ดวงจันทร์ไกลโลกและดวงจันทร์ใกล้โลก ช่วงของวงโคจรที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุด เรียกว่า เปริจี (Perigee) มีระยะห่างประมาณ 356,000 กิโลเมตร ส่วนช่วงของวงโคจรที่ห่างจากโลกมากที่สุด เรียกว่า อะโปจี (Apogee) มีระยะห่างประมาณ 407,000 กิโลเมตร

 

ที่มา http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/sci3/geology/1/index_ch_1-5.htm
 

ดวงจันทร์ใกล้โลก(Perigee)

ดวงจันทร์ไกลโลก(Apogee)

วันที่-เดือน

เวลาสากล

ระยะทาง(กม.)

วันที่-เดือน

เวลาสากล

ระยะทาง (กม.)

Jan-17

21:29

369,882

Jan-30

17:43

404,324

Feb-11

18:33

367,919

Feb-27

14:03

404,862

Mar-10

10:03

362,399

Mar-26

6:05

405,779

Apr-07

17:00

358,313

Apr-22

13:50

406,420

May-06

3:34

356,953

May-19

16:14

406,450

Jun-03

13:21

358,482

Jun-16

1:25

405,790

Jul-01

18:02

362,361

Jul-13

16:48

404,782

Jul-29

8:31

367,317

Aug-10

10:53

404,124

Aug-23

19:40

369,730

Sep-07

6:01

404,295

Sep-19

2:53

365,748

Oct-05

0:44

405,161

Oct-17

1:03

360,672

Nov-01

15:31

406,049

Nov-14

10:23

357,360

Nov-28

19:36

406,364

Dec-12

23:15

357,073

Dec-25

21:21

406,099

ตารางแสดงวันที่และระยะทางดวงจันทร์ไกลโลกและดวงจันทร์ใกล้โลกในปี 2012

(เวลาตามมาตรฐานประเทศไทย +7 ชั่วโมง)

ที่มา http://www.fourmilab.ch/earthview/pacalc.html

 

          ดร. ศรัณย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก และโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ทำให้ทิศทางของแรงกระทำต่อโลกมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้น น้ำลง ซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ ดังนั้นการที่ผู้คนบนโลกสามารถมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงในคืนที่มีวงโคจรมา ใกล้โลกนับว่าเป็นเรื่องปกติที่สามารถอธิบายได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งปรากฏการณ์ดวงจันทร์ใกล้โลกในคืนวันเพ็ญลักษณะเช่นนี้ เกิดครั้งล่าสุดในวันที่ 20 มีนาคม 2554(ตามเวลาในประเทศไทย 02:10 น.) ที่ระยะห่าง 356,577 กิโลเมตร

 

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569ต่อ 210หรือ 081-8854353

E-Mail: [email protected]

www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth