ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง สระเกล้า ดำหัวผู้บริหาร สดร.

Share

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดพีธีสระเกล้า ดำหัวผู้บริหาร สดร. เนื่องในป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามและแสดงถึงการเคารพนอบน้อมต่อผู้อาวุโส งานดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่และบุคลากร สดร. ต่างร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง  ณ บริเวณ ชั้น 2 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

 

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353 

E-Mail: [email protected]

www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth