สดร. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง ในการทำงาน

Share

เมื่อวันที่ 17 เมษายน  2555 ที่ผ่านมา รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับ รศ.กัลณกา สาธิตธาดา รองอธิการบดี พร้อมคณะวิทยากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การบริหารความเสี่ยง แก่บุคลากรของสถาบันฯ เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของสถาบัน ณ    โรงแรมดิเอ็มเพรส  จ. เชียงใหม่

 

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353 

E-Mail: [email protected]

www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth