สดร. เผย พบ 2 ดาวเคราะห์น้อยเข้าใกล้โลก ยันไม่มีผลกระทบเตือนประชาชนอย่าตกใจ

Share

สถาบัน วิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยว่า มีการพบดาวเคราะห์น้อยหรืออุกกาบาตจำนวน 2ดวง เข้าใกล้โลก ได้แก่ ดาวเคราะห์น้อย 2011 AG5และ ดาวเคราะห์น้อย 2012 DA14

        ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ กล่าวว่า ในช่วงนี้คนหันมาให้ความสำคัญกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์กันมากขึ้น เนื่องจากกระแสข่าวเรื่อง 2012ทำให้ประชาชนหวั่นวิตกว่าจะมีอุกกาบาตมาชนโลก สถาบันฯ จึงต้องออกมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องนี้

 

สำหรับดาวเคราะห์น้อยทั้ง 2 ได้แก่ ดาวเคราะห์น้อย 2011 AG5และ ดาวเคราะห์น้อย 2012 DA14
     ดาวเคราะห์น้อย 2011 AG5ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากนักดาราศาสตร์จากทั่วโลกเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าวงโคจรของดาวเคราะห์น้อยมีการพาดผ่านวงโคจรของโลก และจากการคำนวณจากข้อมูลพื้นฐานทำให้ทราบว่าดาวเคราะห์น้อย 2011 AG5ดังกล่าวมีโอกาสที่จะโคจรเฉียดโลกในอีก 28ปีข้างหน้า หรือในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2583  โดยดาวเคราะห์ดวงนี้ถูกค้นพบด้วยกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง ชนิด Cassegrain ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5เมตร ที่ยอดเขาเมาท์เลมมอน (Mount Lemmon) อริโซนา สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 8มกราคม 2554นับเป็น 1ในดาวเคราะห์น้อยทั้งหมด 8,744ดวง ที่นักดาราศาสตร์ค้นพบแล้วในปัจจุบัน โดยมีขนาดประมาณ 140เมตร มีมวลโดยประมาณ 4,000ล้านกิโลกรัม มีคาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา 1.71ปี และมีวงโคจรพาดผ่านจากแถบดาวเคราะห์น้อย พาดผ่านดาวอังคาร และพาดผ่านวงโคจรของโลก

ภาพแสดงตำแหน่งและวงโคจรของดาวเคราะห์น้อย 2011 AG5ซึ่งพาดผ่านวงโคจรของดาวอังคาร และวงโคจรของโลก

ตำแหน่งและวงโคจรดังกล่าวบันทึกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

 

        ความเป็นไปได้ที่ดาวเคราะห์น้อยดังกล่าวมีสิทธิที่จะพุ่งชนโลกว่ามีเพียง 1ใน 625เท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ปลอดภัยและในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556คือปีหน้า ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้จะโคจรมาอยู่ในระยะที่สามารถศึกษารายละเอียดได้อีกครั้งหนึ่ง (มีระยะห่างจากโลก 147ล้านกิโลเมตร) นักดาราศาสตร์ก็จะทำการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์วงโคจรและความเป็นไปได้ของ ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ใหม่และในอนาคตดาวเคราะห์น้อยดวงนี้จะมีการโคจรเข้า ใกล้โลกที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566มีระยะห่างจากโลก 1.6ล้านกิโลเมตรเท่านั้น

     สำหรับดาวเคราะห์น้อยอีกดวงที่จะเข้ามาใกล้โลก ได้แก่ ดาวเคราะห์น้อย 2012 DA14ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ถูกค้นพบโดยหอดูดาวลาซากรา (Lasagra) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศสเปน ดาวเคราะห์น้อยดังกล่าว มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 45เมตรโดยประมาณ ซึ่งจะโคจรเฉียดโลกในระยะ 27,000 กม.(3.5 เท่าของรัศมีโลก) ระดับการโคจรระดับนี้จะมีค่าใกล้เคียงกับระดับการโคจรของดาวเทียมจำนวนมาก อาจจะสร้างความเสียหายต่อดาวเทียมของโลกได้

 

ภาพแสดงตำแหน่งและวงโคจรของดาวเคราะห์น้อย 2012 DA14 (Asteroid 2012 DA14)

คาดว่าจะเคลื่อนที่พาดผ่านวงโคจรของโลก ประมาณวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.. 2556

 

 

        สำหรับดาวเคราะห์น้อยดวงนี้จะเข้าใกล้โลกในวันที่ 15กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556และจะแค่เคลื่อนที่เฉียดโลกเท่านั้น ไม่ได้พุ่งเข้าชนโลกแต่อย่างใด ดาวเคราะห์น้อยจะเคลื่อนที่พาดผ่านเข้ามาทางตอนเหนือของโลกเวลาประมาณ 02.26น. ตามเวลาในประเทศไทย และจะอยู่ในเงาของโลกประมาณ 18นาที การสังเกตดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ด้วยตาเปล่านั้นถือเป็นเรื่องยากมากเพราะดาว เคราะห์ดวงนี้มีความสว่างน้อย ซึ่งถือว่าน้อยมากจะต้องใช้กล้องโทรทรรศน์ในการสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ใน ครั้งนี้  ดร.ศรัณย์ กล่าว

       ดร.ศรัณย์ ได้กล่าวสรุปท้ายสุดว่า อย่าง ไรตามดาวเคราะห์น้อง 2 ดวง นี้จะเข้ามาเฉียดใกล้โลกเท่านั้นแต่จะไม่มีอิทธิพลอะไรกับโลกแต่อย่างใด เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า และนักดาราศาสตร์จากทั่วโลกก็ได้มีการศึกษาวิจัยเรื่องเหล่านี้ เพื่อที่จะหาแนวทาง และวิธีป้องกันที่จะไม่ให้สิ่งเหล่านี้พุ่งชนโลกอย่างแน่นอน ตรงกันข้ามเราควรจะศึกษาและรู้เท่าทันเรื่องเหล่านี้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีความตระหนักและตื่นตัวอยู่เสมอ แทนที่จะมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องและเกิดความวิตกกังวลไปต่างๆ นานา

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

   โทร. 053-225569ต่อ 210หรือ 081-8854353

E-Mail: [email protected]

www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth