สดร. จับมือ มชร. ลงนามความร่วมมือด้านดาราศาสตร์

Share

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สดร. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านดาราศาสตร์หวังสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการ หวังพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา


 

        ในการนี้ รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยมี ผศ.ดร. มาณพ ภาษิตวิไลธรรม อธิการบดี และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายให้การต้อนรับ โดยทั้ง 2 องค์กร ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระว่างกัน เพื่อพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรทางการศึกษา รวมทั้งการฝึกอบรม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลทางดาราศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในผลิตบุคลากรในการพัฒนาวงการดาราศาสตร์ของประเทศ

 


 

        นอกจากนี้ ผสดร. ยังได้เยี่ยมชมการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของหอดูดาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาและใช้ประกอบกิจกรรม ทางดาราศาสตร์ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย รวมทั้งยังได้เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และเข้าชมอาคารท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ และภัยธรรมชาติอีกด้วย

  

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569ต่อ 210หรือ 081-8854353

E-Mail: [email protected]

www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ