สดร.ต้อนรับ คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติฯ พร้อมเยี่ยมชมหอดูดาว

Share

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 รศ.บุญ รักษา สุนทรธรรม รองผู้อำนวยการฯ และดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ที่ได้มาจัดการประชุมคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ สดร. (กม.31) นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาอีกด้วย

 

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569ต่อ 210หรือ 081-8854353

E-Mail: [email protected]

www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

 

Twiiter: @N_Earth