สดร. เปิดบ้าน ต้อนรับคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฎสงขลา สร้างความร่วมมือทางด้านดาราศาสตร์

Share

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 คุณภัทรวรรธน์ อาจองค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับ  ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะ

ที่ได้มาดูการดำเนินงานของสถาบันฯ รวมทั้งได้ร่วมพูดถึงความร่วมมือในการจัดสร้างหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน สงขลา ที่ทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับสถาบันฯ จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ของประชาชนภาคใต้ต่อไป และนอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมการดำเนินการงานฝ่ายต่างๆ ของสถาบันฯ อีกด้วย 

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353 

E-Mail: [email protected]

www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth