สดร.นำทีมเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์จัดอบรมครูฯ ดาราศาสตร์ขั้นต้น จ.หนองคาย

Share

เมื่อวันที่ 7- 9 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา คณะเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้จัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ให้แก่คณะครูในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป ณ โรงแรมรอยัลแม่โขงหนองคาย

  

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353 

E-Mail: [email protected]

www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth