สดร. ร่วม อพวช.จัดเสวนาหัวข้อ ?2012 ฤาโลกจะสูญสิ้น? ยันโลกไม่แตกในปีนี้

Share

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดเสวนาในหัวข้อ “2012 ฤาโลกจะสูญสิ้น” ณ จตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์ โดยมีนักวิชาการชั้นนำของไทย 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

มาร่วมเสวนาพูดคุยเพื่อออกมาไขข้อข้องใจหวังสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในปี 2012 สู่สาธารณชน   

    สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการเสวนาที่สำคัญอย่างยิ่งของประเทศ เพราะ เป็นครั้งแรกที่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์จากหลายหลายสาขามาร่วมพูด คุยกันถึงเรื่องความจริงและเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับโลกในปี 2012 นี้

 


 

        โดยทั้ง 3 นักวิชาการ ได้ออกมาพูดคุยถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีผู้กล่าวอ้างว่าในปี 2012 นี้ที่ว่าจะเกิดปรากฏการณ์ที่สำคัญที่จะทำให้โลกถึงการสูญสิ้น ทั้งเรื่องกระแสคำทำนายวันสิ้นโลกของปฏิทินมายา ดาวนิบิรุ พายุสุริยะ ดาวเคราะห์เรียงตัว และการกลับขั้วของสนามแม่โลก และท้ายสุดของการเสวนาทั้ง 3 ท่าน ได้สรุปถึงข้อเท็จจริงให้ประชาชนทั้งประเทศได้รับรู้ว่า ในปี 2012 นี้โลกไม่แตกอย่างแน่นอนและปรากฏการณ์ต่างๆ ที่มีคนกล่าวอ้างนั้นเมื่อพิสูจน์ตามหลักเหตุผลทางวิทยาศาสตร์แล้ว ไม่มีผลต่อการแตกดับของโลกอย่างแน่นอน
 

        แต่อย่างไรก็ตามทั้ง 3 ท่าน ได้ให้แง่คิดไว้ว่า สิ่งที่มีผลที่จะทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไป คือ การกระทำของมนุษยชาติที่ไม่เคารพธรรมชาติ ยิ่งมนุษย์มีความฉลาดมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งทำลายธรรมชาติมากขึ้นตามมาและภัยพิบัติที่น่ากลัวไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากนอกโลก แต่ควรกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของเราเองมากกว่า

 
 

      สำหรับงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกแขนงที่มาร่วมทำข่าว รวมทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการ อาจารย์ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้อย่างคับคั่ง

 

ท่านสามารถติดตามรายเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการเสวนา 2012 ฤาโลกจะสูญสิ้น ได้ที่นี่

หนังสือพิมพ์

http://www.dailynews.co.th/technology/12350

http://www.thairath.co.th/content/edu/237498

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1328878762&grpid=01&catid=01

 

โทรทัศน์

http://www.youtube.com/watch?v=oyu8as9Ey5E

http://www.youtube.com/watch?v=9vUv190Dm00&feature=related

 

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353 

E-Mail: [email protected]

www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth