Associate Professor Wayne Orchiston ให้การบรรยายพิเศษทางดาราศาสตร์ กรณีปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์

Share

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 รองศาสตราจารย์เวน ออร์ชิสตัน (Associate Professor Wayne Orchiston) อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย James Cook ประเทศออสเตรเลีย ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษเกี่ยวกับผลการศึกษาวิจัยทางด้านโบราณดาราศาสตร์ในหัวข้อ ‘From Tahiti to Thailand: Transits of Venus and the Quest for the Astronomical Unit’ แก่ทีมนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของ สดร.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ อาคารศิริพานิช ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่

 


 

        โดยได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาในการสังเกตการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ ความสำคัญของปรากฏการณ์ดังกล่าว และการติดตามศึกษาในปัจจุบัน รวมถึงการให้ความสนใจกับปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2555 นี้ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ในประเทศไทย

 


 

        ในการสัมมนาครั้งนี้มีคุณกรกมล ศรีบุญเรือง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์อาวุโส  สดร. ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ รวมถึงการเตรียมการของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ฯสำหรับการสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2555 นี้ด้วย

 

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353 

E-Mail: [email protected]

www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth