ผู้แทนจากสำนักงบฯ เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานของ สดร.

Share

วันที่ 25-26 มกราคม 2555 สดร. นำโดย รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการฯ  พร้อมด้วยฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงบประมาณ  ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานของ สดร. นอกจากนี้ผู้แทนสำนักงบฯ ยังได้ให้ข้อเสนอแนะการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2556 แก่ สดร. ในโอกาสนี้ด้วย

 
 

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353 

E-Mail: [email protected]

www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth