สดร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์วิทยุ

Share

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร.ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดสรรคลื่นความถี่ในการศึกษาทางด้านดาราศาสตร์วิทยุ” (Spectrum Management in Radio Astronomy) ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม สำนักงานสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จ.เชียงใหม่


ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Spectrum Management in Radio Astronomy

 

บรรยากาศในช่วงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Spectrum Management in Radio Astronomy

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ฯ 

มอบของที่ระลึกให้แก่ ดร.ไกรสร อัญชลีวรพันธุ์

 

        ในการประชุมฯครั้งนี้ สดร. ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ปีเตอร์ โทมาสสัน (Prof. Peter Thomasson) ผู้เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์วิทยุจาก University of Manchester ประเทศอังกฤษ และ Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์มาให้บรรยายเรื่อง  Interference to Radio Astronomy Observations and Spectrum Management และ ดร.ไกรสร อัญชลีวรพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญการด้านการวัดสัญญาณรบกวนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) มาบรรยายเรื่อง Electromagnetic Site Survey ซึ่งทั้งสองได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย 

        นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการนำเสนอผลการศึกษาสำรวจสภาพแวดล้อมในช่วง คลื่นวิทยุสำหรับงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์วิทยุของประเทศไทย รวมทั้งการระดมความคิดร่วมกันจากคณาจารย์และนักวิจัย เพื่อวางแนวทางในการวัดสัญญาณคลื่นรบกวนที่อยู่ในช่วงคลื่นความถี่ที่ครอบคลุมในงานดาราศาสตร์วิทยุ และการหาจุดที่เหมาะสมสำหรับการสร้างกล้องโทรทรรศน์วิทยุในประเทศไทย

        เนื่องในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ปีเตอร์ โทมาสสัน มาเยือนสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ฯครั้งนี้ จึงได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ของ สดร.ด้วย ในหัวข้อ “ดาราศาสตร์วิทยุในประเทศนิวซีแลนด์” (Radio Astronomy in New Zealand) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 ที่ผ่านมาอีกด้วย

 

บรรยากาศในห้องช่วงการบรรยาย

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ฯ

ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่ศาสตราจารย์ ปีเตอร์ โทมาสสัน


 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353 

E-Mail: [email protected]

www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth