สดร. โชว์ภาพชุดสุริยุปราคาเต็มดวงตลอดปรากฏการณ์ เหนือวัดพุทธโอเรกอน สหรัฐอเมริกา

  • พิมพ์

24 สิงหาคม 2560

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยภาพชุดสุริยุปราคาเต็มดวงตลอดปรากฏการณ์ บันทึก ณ วัดพุทธโอเรกอน สหรัฐอเมริกา ขณะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งสำคัญของสหรัฐอเมริกา ในช่วงเช้าของวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ตามเวลา ณ รัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา

ภาพ : ธนกฤต สันติคุณาภรต์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการ สดร. 

สถานที่ : วัดพุทธโอเรกอน สหรัฐอเมริกา

 

        นายธนกฤต สันติคุณาภรต์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการ สดร. ผู้บันทึกภาพ เปิดเผยว่า ได้บันทึกภาพตั้งแต่ดวงจันทร์เริ่มบดบังดวงอาทิตย์เกิดเป็นสุริยุปราคาบางส่วน เวลาประมาณ 09:05 น. (เวลา ณ รัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา) จากนั้นดวงจันทร์จะค่อย ๆ เคลื่อนที่เข้ามาบังดวงอาทิตย์ จนกระทั่งบดบังดวงอาทิตย์ทั้งดวงเกิดเป็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงในช่วงสั้น ๆ ประมาณ 2 นาที เวลาประมาณ 10:17-10:19 น. (เวลา ณ รัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา) หลังจากนั้นดวงจันทร์จะค่อย ๆ เคลื่อนที่ออกห่างจากดวงอาทิตย์เกิดเป็นสุริยุปราคาบางส่วนอีกครั้ง และสิ้นสุดปรากฏการณ์อย่างสมบูรณ์ เวลาประมาณ 11:37 น. การบันทึกภาพชุดทั้งปรากฏการณ์ ใช้เทคนิคบันทึกภาพทุก 3 นาที ตลอดระยะเวลาของปรากฏการณ์  และนำมาประมวลผลภาพด้วยเทคนิคการซ้อนภาพ จำนวน 47 ภาพ 

 

        การบันทึกภาพชุดสุริยุปราคาเต็มดวงตลอดปรากฏการณ์ในครั้งนี้ นับเป็นการบันทึกภาพสุริยุปราคาเต็มดวงที่สมบูรณ์แบบที่สุดอีกครั้งหนึ่ง ท้องฟ้าบริเวณจุดสังเกตการณ์มีทัศนวิสัยที่ดีมาก ไร้เมฆบดบัง สามารถมองเห็นปรากฏการณ์ได้ตลอดทุกช่วงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดปรากฏการณ์ นายธนกฤตกล่าว

 

        นายธนกฤต สันติคุณาภรต์ เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ 1 ใน 10 สุดยอดภาพถ่ายประเภท Photo Sequence เป็นภาพลำดับเหตุการณ์ หนึ่งในภาพถ่ายประเภทสวยงาม (Beauty of the Night Sky) ของการประกวด The 7th Earth & Sky Photo Contest ประจำปี 2559 ด้วยภาพปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงตลอดปรากฏการณ์ เหนือท้องฟ้าเมืองลองเยียร์เบียน หมู่เกาะสฟาลบาร์ ประเทศนอร์เวย์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558  

 

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 , 081-8854353 โทรสาร 053-225524

E-mail: [email protected]     Website : www.narit.or.th

Facebook : www.facebook.com/NARITpage

Twitter : @N_Earth ,  Instagram : @NongEarthNARIT

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313