ภาพเปรียบเทียบขนาดปรากฏดวงจันทร์เต็มดวงใกล้-ไกลโลกที่สุดในรอบปี 2560

Share

4 ธันวาคม 2560

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยภาพขนาดปรากฏของดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี (ขวา) ในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 ที่ระยะห่างประมาณ 357,973 กิโลเมตร เปรียบเทียบกับขนาดปรากฏของดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี (ซ้าย) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ที่ระยะห่างประมาณ 406,261 กิโลเมตร มีขนาดปรากฏใหญ่กว่าขณะอยู่ไกลโลกมากที่สุดประมาณ 14%  และมีความสว่างมากกว่าประมาณ 30% 

 

        ปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลก หรือ ซูเปอร์ฟูลมูน (Super Full Moon)  ครั้งถัดไปจะเกิดขึ้นในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้า ตรงกับวันที่ 2 มกราคม 2561 มีระยะห่างประมาณ 356,595 กิโลเมตร จะเข้าใกล้และมีขนาดปรากฏใหญ่กว่าครั้งนี้ และยังเป็นซูเปอร์  ฟูลมูนที่ใหญ่ที่สุดในปี 2561 อีกด้วย

 

ภาพชุดดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในปี 2560 

ตั้งแต่ดวงจันทร์ขึ้นจากขอบฟ้า จนถึงช่วงเวลาดวงจันทร์เต็มดวงที่สุด 

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2560

 

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 , 081-8854353 โทรสาร 053-225524

E-mail: [email protected]     Website : www.narit.or.th

Facebook : www.facebook.com/NARITpage

Twitter : @N_Earth,  Instagram : @NongEarthNARIT

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313