ประกาศรับสมัคร ค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ปีที่ 2

Share

ประกาศรับสมัคร ค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ปีที่ 2

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ประกาศรับสมัครนักเรียนและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนในระดับมัธยม อายุระหว่าง 15 - 19 ปี เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ปีที่ 2" จำนวน 100 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา (เกาะยอ) อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา รับสมัครตั้งเเต่วันนี้ ถึง 25 มกราคม 2561 

 

1. กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเลปีที่ 2 

2. กำหนดการ

3. รายละเอียดการรับสมัครและใบสมัคร