ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561

Share

ประกาศ

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561

 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2561

 ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา  และค่ายพีเอส แคมป์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา