ประกาศผลการตัดสินการประกวดวาดภาพกำแพงลานดูดาว หอดูดาวภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา หัวข้อ "ดาราศาสตร์สร้างประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างไร"

Share

ประกาศผลการตัดสินการประกวดวาดภาพกำแพงลานดูดาว

หอดูดาวภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา 

หัวข้อ "ดาราศาสตร์สร้างประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างไร"

 

ผลงานภาพวาดกำแพงลานดูดาว

 

รางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษา

ชื่อภาพห้องเรียนแห่งดวงดาว   ทีม Fine Art Ndm.01  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120ฯ จ.เลย

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษา

ชื่อภาพ ดาราศาสตร์แห่งความสำเร็จ   ทีมสกายดาว    โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น จ.ระยอง

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมศึกษา

ชื่อภาพ โลกที่สวยงาม   ทีมโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์  โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ จ.ระยอง

 

รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา

ชื่อภาพ ส่องสุขจากดวงดาว   ทีมคนหัวศิลป์  โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา

ชื่อภาพ จรวดแห่งวิวัฒนาการ  ทีม VRPBU (we are PBU)  โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา

ชื่อภาพ เทคโนโลยีก้าวไกล ดาราศาสตร์ไทยก้าวหน้า   ทีม MANEESAWET   โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ จ.ปราจีนบุรี

 

รางวัลชนะเลิศระดับประชาชน

ทีมหอศิลป์เด็กด่าน   ชื่อภาพ ดาราศาสตร์สร้างชาติ

 

     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประชาชน

ทีมครูหัวศิลป์  ชื่อภาพ ดาราติดตรึง คนึงฝัน

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประชาชน

ทีม Fine Art Ndm.03  ชื่อภาพ Life with astronomy