สดร. เดินหน้ากระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ มอบกล้องโทรทรรศน์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

  • พิมพ์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ พร้อมฝึกอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์  ภายใต้โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2561 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เผยตั้งแต่เริ่มโครงการจนเข้าสู่ปีที่ 4 ครูทั่วประเทศตื่นตัว ดันดาราศาสตร์ไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

        ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ กล่าวว่า โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเปิดโอกาสและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์กับโรงเรียนทั่วประเทศ โดยเฉพาะในถิ่นธุรกันดาร ให้เยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์ดาราศาสตร์โดยตรงผ่านกล้องโทรทรรศน์ดอบโซเนียน ที่ถูกออกแบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีระบบที่ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการใช้งาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด ครูสามารถตั้งกล้องได้เองเพื่อจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ภายในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง ช่วยสร้างแรงบันดาลใจด้านดาราศาสตร์แก่เยาวชนและเพิ่มบุคลากรทางด้านดาราศาสตร์ในประเทศไทยต่อไปในอนาคต 

        ดร.ศรัณย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้ดำเนินต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ปัจจุบันมีโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกแล้วรวม 260 โรงเรียนทั่วประเทศ  ปีนี้คัดเลือกเพื่อรับมอบเพิ่มอีก 100 โรงเรียน นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความกระตือรือร้นของบุคลากรทางการศึกษา ผ่านทางโครงการที่ส่งเข้ามาเป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นทุกปี รวมถึงผลการดำเนินการตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ที่โรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศได้นำอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

        สำหรับพิธีมอบกล้องโทรทรรศน์ฯ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องแซฟไฟร์ 204  ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค ฟอรัม เมืองทองธานี มอบกล้องดอบโซเนียน ซึ่งเป็นกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว และสื่อดาราศาสตร์สำหรับจัดมุมดาราศาสตร์ในโรงเรียนให้กับ 50 โรงเรียน จาก 27 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ และมีครูเข้าร่วมกว่า 150 คน ภายในงานยังจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดาราศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้และทักษะทางดาราศาสตร์สำหรับครู โดยเจ้าหน้าที่ของ สดร. อาทิ บรรยายเรื่องหลักการทำงาน การติดตั้ง และการใช้งานของกล้องโทรทรรศน์ดอบโซเนียน รวมถึงการวางแผนกิจรรมดูดาวและสังเกตการณ์ท้องฟ้า แก่นักเรียนในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ สำหรับครั้งที่ 2 มอบอีก 50 โรงเรียน ในวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2561 ณ อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี เช่นเดียวกัน

 

 

        นางสวรรค์ ศิลาเหลือง ครูจากโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก อยู่ห่างจากตัวเมืองร้อยเอ็ดประมาณ 80 กิโลเมตร เคยเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้นของสดร. ณ จังหวัดร้อยเอ็ด จึงทราบข่าวโครงการนี้ ทางโรงเรียนจัดค่ายดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นประจำแต่ขาดแคลนอุปกรณ์ ที่ผ่านมาได้รับความอนุเคราะห์กล้องโทรทรรศน์จากศิษย์เก่าสำหรับจัดค่ายดาราศาสตร์ จากนี้ไปโรงเรียนจะมีกล้องโทรทรรศน์เป็นของตนเอง จะใช้ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายอีก 8 โรงเรียนและชุมชนโดยรอบให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างมากที่สุด

 

 

        นายตอเหลบ ปอหรา ครูจากโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ จ.สตูล กล่าวว่า ตนสอนวิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทราบโครงการนี้จากเพื่อนที่เคยรับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จึงติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ของสถาบันฯ และสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยความเชื่อมั่นว่านักเรียนจะได้รับสิ่งที่ดีอย่างแน่นอน มีแผนนำกล้องโทรทรรศน์มาบูรณาการเรื่องดาราศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสตูล ให้นักเรียนได้สัมผัสการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ของจริง สอดคล้องกับการเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่การฟังบรรยายอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ แต่ต้องลงมือปฏิบัติจริงควบคู่ไปด้วย 

 

 

        นายยูนัยดี วาบา ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี พร้อมคณะครู กล่าวว่า ทางโรงเรียนเคยร่วมกิจกรรมกับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา และจัดค่ายดาราศาสตร์ 2 ครั้งโดยมีเจ้าหน้าที่ของ สดร. เป็นวิทยากร หลังจากได้รับมอบกล้องโทรทรรศน์ในครั้งนี้ จะสามารถต่อยอดพัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมดาราศาสตร์ภายในโรงเรียนได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายกว่า 200 โรงเรียน ใน 6 จังหวัดภาคใต้ กระจายความรู้ดาราศาสตร์อย่างกว้างขวาง ร่วมสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนับสนุนการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในประเทศไทย

 

 

งานประชาสัมพันธ์ 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. 053-121268-9 ต่อ 210-212 , 081-8854353 โทรสาร 053-121250 

E-mail: [email protected]     Website : www.narit.or.th

Facebook : www.facebook.com/NARITpage

Twitter : @N_Earth ,  Instagram : @NongEarthNARIT