เนบิวลากลุ่มดาวนายพราน ภาพชุดสุริยุปราคาเต็มดวง ดาวหางเลิฟจอย ปะการังกับทางช้างเผือก และ พายุฟ้าคะนอง ชนะเลิศ! มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ 2561

  • พิมพ์

25 สิงหาคม 2561 – กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีมอบรางวัลประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2561 “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ณ เวทีกลาง งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เผยปีนี้วงการถ่ายภาพดาราศาสตร์คึกคัก ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 600 ภาพ กระตุ้นคนไทยสนใจดาราศาสตร์ผ่านกิจกรรมถ่ายภาพ หวังใช้ภาพถ่ายดาราศาสตร์เป็นสื่อสร้างแรงบันดาลใจ ดึงเยาวชนและประชาชนไทยเข้าใกล้ดาราศาสตร์มากขึ้น

 

        รองศาสตราจารย์ ดร. พีรเดช ทองอำไพ ประธานกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ประธานในพิธี กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ประจำปี ทั้ง 5 ประเภทว่า ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นและตั้งใจถ่ายภาพที่สวยงาม มีคุณค่าทั้งทางศิลปะและวิทยาศาสตร์ ถือเป็นภาพถ่ายฝีมือคนไทยที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ไม่เพียงบันทึกความสวยงามของดวงดาวและปรากฏการณ์บนท้องฟ้า แต่เป็นหนึ่งในสื่อทางดาราศาสตร์ใกล้ตัว ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการสังเกต ค้นคว้าหาความรู้ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ ทั้งยังเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปสนใจดาราศาสตร์มากขึ้น และส่งเสริมให้วงการดาราศาสตร์ของไทยได้รับการยอมรับและพัฒนาสู่สากลต่อไปในอนาคต

        นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สดร. หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินกล่าวว่า สดร. จัดประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ติดต่อกันเป็นปีที่ 11 ปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดมากขึ้นจากเดิมกว่าสามเท่า จำนวนทั้งสิ้น 624 ภาพ ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจะนำไปจัดทำสื่อทางดาราศาสตร์เผยแพร่ต่อสาธารณชนในหลายรูปแบบ อาทิ ปฏิทินดาราศาสตร์ หนังสือเรียนวิชาโลกและดาราศาสตร์ รวมทั้งนำไปจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ในโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนทุกภูมิภาค ได้สัมผัสความสวยงามและความมหัศจรรย์ของท้องฟ้า ดวงดาว รวมถึงปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง

        นายศุภฤกษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เกณฑ์การตัดสินนอกจากความสวยงามของภาพถ่ายแต่ละประเภทแล้ว เจ้าของผลงานยังต้องถ่ายทอดองค์ประกอบของวัตถุในภาพได้อย่างครบถ้วน และสามารถสื่อสารเรื่องราวทางดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง เช่น ภาพ “Total Solar Eclipse 2017, The Series” ภาพชุดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง โดยนายปวีณ อารยางกูร ชนะเลิศประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ สามารถบันทึกลำดับการเกิดปรากฏการณ์รวมทั้งปรากฏการณ์ข้างเคียงได้ครบถ้วน มีประโยชน์ต่อการศึกษาปรากฏการณ์สุริยุปราคาได้เป็นอย่างดี ส่วนภาพ “Colors of M42” โดยนายสิทธิ์ สิตไทย ชนะเลิศประเภทภาพถ่าย Deep Sky Objects โดดเด่นด้วยเทคนิคแปลกใหม่ทันสมัย สามารถบันทึกรายละเอียดของกลุ่มแก๊ซในเนบิวลาสว่างใหญ่ของกลุ่มดาวนายพรานได้อย่างชัดเจน เช่นเดียวกับภาพ “Lovejoy C/2014 Q2” ภาพดาวหางเลิฟจอย โดยนายวิทยา ศรีชัย รางวัลชนะเลิศประเภทภาพถ่ายในระบบสุริยะ สะท้อนให้เห็นความสามารถของผู้ถ่าย ที่ใช้เทคนิคการถ่ายภาพและการประมวลภาพขั้นสูง รวมทั้งมีความรู้ด้านดาราศาสตร์อย่างดีเยี่ยม เนื่องจากดาวหางเป็นวัตถุในระบบสุริยะที่อยู่ไกล ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า และเปลี่ยนตำแหน่งตลอดเวลา

 

รางวัลชนะเลิศ ประเภทภาพถ่าย Deep Sky Objects นายสิทธิ์ สิตไทย ชื่อภาพ “Colors of M42”

 

รางวัลชนะเลิศ ประเภทภาพถ่ายทางดาราศาสตร์

นายปวีณ อารยางกูร ชื่อภาพ “Total Solar Eclipse 2017, The Series”

 

รางวัลชนะเลิศ ประเภทภาพถ่ายวัตถุในระบบสุริยะ นายวิทยา ศรีชัย ชื่อภาพ “LoveJoy C/2014 Q2”

 

        นอกจากนี้ การวางแผนถ่ายภาพอย่างเป็นระบบและความคิดสร้างสรรค์ ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์มีความโดดเด่น เช่น ภาพ “ปะการังเคียงข้างทางช้างเผือก” โดยนายณัฐพล พลบำรุงวงศ์ ชนะเลิศประเภทภาพถ่ายวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ ผู้ถ่ายศึกษาปรากฏการณ์น้ำขึ้น-น้ำลง และ ใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพใต้น้ำจนได้ภาพปะการังและภาพทางช้างเผือกในภาพเดียวกัน ส่วนภาพ “Lightning Storm” โดยนายชัชชัย จั่นธนากรสกุล ชนะเลิศประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก บันทึกภาพฟ้าผ่าแนวนอนจากเมฆกลุ่มหนึ่งไปยังเมฆกลุ่มหนึ่ง สังเกตได้ไม่บ่อยนัก มีประโยชน์อย่างมากต่อการเรียนรู้ปรากฏการณ์ฟ้าผ่า สะท้อนให้เห็นความช่างสังเกตและหมั่นศึกษาเรียนรู้ความพิเศษของปรากฏการณ์ นายศุภฤกษ์ กล่าวทิ้งท้าย

 

รางวัลชนะเลิศ ประเภทภาพถ่ายวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์

นายณัฐพล  พลบำรุงวงศ์ ชื่อภาพ “ปะการังเคียงข้างทางช้างเผือก”

 

รางวัลชนะเลิศ ประเภทปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศของโลก

นายชัชชัย จั่นธนากรสกุล ชื่อภาพ “Lightning Storm”

 

        นายณัฐพล พลบำรุงวงศ์ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทภาพถ่ายวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์จากภาพ “ปะการังเคียงข้างทางช้างเผือก” กล่าวว่า ใช้เวลาถ่ายภาพดังกล่าวมากกว่า 2 ปี เนื่องจากรอช่วงเวลาที่ทางช้างเผือกจะปรากฏชัดเจนเหนือเส้นขอบฟ้า บริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา ราวเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ของทุกปี ประกอบกับรอช่วงเวลาที่น้ำทะเลลดต่ำที่สุดในรอบเดือน เพื่อเก็บภาพปะการังใต้ผิวน้ำ มองว่าเทคนิคสำคัญของการถ่ายภาพวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ คือความช่างสังเกตและความเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติ เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงาม สร้างสรรค์ ทั้งยังมีประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองที่แตกต่าง และทำให้ประชาชนสนใจศึกษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ตลอดจนวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์มากขึ้น

        ด้านนายปวีณ อารยางกูร ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์จากภาพ “Total Solar Eclipse 2017, The Series” กล่าวว่า ได้ถ่ายภาพชุดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงเหนือท้องฟ้ารัฐโอเรกอน สหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2560 โดยใช้เลนส์เทเลโฟโตและติดตั้งกล้องตามดาว พร้อมตั้งค่าการบันทึกภาพทุก 2 นาที ก่อนปรับเป็นโหมดถ่ายภาพตลอดเวลาขณะเกิดปราฏการณ์ คาดหวังว่าชุดภาพถ่ายปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง จะมีประโยชน์ต่อผู้ต้องการศึกษาปรากฏการณ์สุริยุปราคา เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก และอาจมีส่วนในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ  ต่อผู้ที่ไม่เคยศึกษาปรากฏการณ์สุริยุปราคามาก่อน

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. 053-121268-9 ต่อ 210-211 , 081-8854353 โทรสาร 053-121250 

E-mail: [email protected]     Website : www.narit.or.th

Facebook : www.facebook.com/NARITpage

Twitter : @N_Earth ,  Instagram : @NongEarthNARIT

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 

ประกาศ ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑

หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”

 

1.  ประเภทภาพถ่าย Deep Sky Objects

รางวัลชนะเลิศ นายสิทธิ์ สิตไทย ชื่อภาพ “Colors of M42”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์ ชื่อภาพ “Orion Molecular Cloud Complex”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายชยพล พานิชเลิศ ชื่อภาพ “Rosette Nebula in Hubble Palette”

รางวัลชมเชย นายกีรติ คำคงอยู่ ชื่อภาพ “M33 The Triangulum Galaxy”

 

2.  ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ นายปวีณ อารยางกูร ชื่อภาพ “Total Solar Eclipse 2017, The Series”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายกีรติ คำคงอยู่ ชื่อภาพ “Mercury Transit 2016”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายสิทธิ์ สิตไทย ชื่อภาพ “Total Lunar Eclipse 2018”

รางวัลชมเชย นายอภิสิทธิ์ วิไลจิตต์ ชื่อภาพ “ฝนดาวตกที่หมู่บ้านม้ง ดอยปุย”

 

3.  ประเภทภาพถ่ายวัตถุในระบบสุริยะ

รางวัลชนะเลิศ นายวิทยา ศรีชัย ชื่อภาพ “LoveJoy C/2014 Q2”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายสิทธิ์ สิตไทย ชื่อภาพ “Sunspot AR2699”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์ ชื่อภาพ “Jupiter's Rotation”

รางวัลชมเชย นายพลชิต ลิขิตคีรีรัตน์ ชื่อภาพ “Into the craters”

 

4.  ประเภทภาพถ่ายวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ นายณัฐพล  พลบำรุงวงศ์ ชื่อภาพ “ปะการังเคียงข้างทางช้างเผือก”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายวรวิทย์  จุลศิลป์ ชื่อภาพ “ดาวหมุนบนดอยผาตั้ง”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายวิศณุ บุญรอด ชื่อภาพ “Old Faithful Geyser Eruption”

รางวัลชมเชย นายนุชา  จงจิตรนันท์ ชื่อภาพ “วงแตก”

 

5.  ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก

รางวัลชนะเลิศ นายชัชชัย จั่นธนากรสกุล ชื่อภาพ “Lightning Storm”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายศักดิ์ชัย เรือนคำ ชื่อภาพ “รุ้งเตี้ย”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายยงยุทธ  จารุสิริรังษี ชื่อภาพ “มหัศจรรย์แสงเช้าบ้านปากประ”

รางวัลชมเชย นายวิศว จงไพบูลย์ ชื่อภาพ “แสงยามเย็น”

 

--------------------