เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทยเยือนหอดูดาวภูมิภาคนครราชสีมา

  • พิมพ์

18 กันยายน 2561 – นายเชวัง โชเฟล ดอร์จี (H.E. Mr. Tshewang Chophel Dorji) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย นำคณะเข้าเยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ในโอกาสเดินทางมาแสดงความขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากภูฏาน

(ซ้าย) ศ. ดร. สันติ แม้นศิริ – รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นำนายเชวัง โชเฟล ดอร์จี เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย (ขวา)

ชมนิทรรศการดาราศาสตร์ภายในหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา

 

        ท่านเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏาน ได้สนใจและซักถามรายละเอียดนิทรรศการดาราศาสตร์ที่จัดแสดงอยู่เป็นอย่างมาก เนื่องจากขณะนี้ภูฏานมีความสนใจที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งดาราศาสตร์เข้าไปส่งเสริมและพัฒนาประเทศ ทั้งด้านการศึกษา และการท่องเที่ยว ทั้งนี้ เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนำดาราศาสตร์ไปสร้างความตระหนัก และความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในราชอาณาจักรภูฏาน และมีแผนจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ในภูฏานประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2562

 

เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย และคณะผู้บริหารจาก ม.เทคโนโลยีสุรนารี 

เยี่ยมชมนิทรรศการดาราศาสตร์ และการทำงานของกล้องโทรทรรศน์ 0.7 เมตร

 

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. 053-121268-9 ต่อ 210-211 , 081-8854353 โทรสาร 053-121250

E-mail: [email protected]     Website : www.narit.or.th

Facebook : www.facebook.com/NARITpage

Twitter : @N_Earth,  Instagram : @NongEarthNARIT

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313