ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ปี 56

Share

19-21 ธันวาคม 2555 – เชียงใหม่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ปี 2556” ขึ้น อุทยานแห่งชาติดอยอินทนท์

 

เยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

 

        บรรยากาศตลอดระยะเวลา 3 วัน น้องๆ ได้สัมผัสประสบการณ์ดาราศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในฐานการเรียนรู้ต่างๆ จากพี่ๆ เช่น การใช้แผนที่ดาว การใช้กล้องโทรทรรศน์ และการฝึกใช้อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์แบบต่างๆ การสังเกตดวงอาทิตย์ การสังเกตการณ์ท้องฟ้าจริง ดอยอินทนนท์ ที่ถือว่าเป็นท้องฟ้าที่มีทัศนวิสัยทางดาราศาสตร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย รวมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อีกด้วย 

 

 

การบรรยายความรู้ด้านดาราศาสตร์

 

 

กิจกรรมสันทนาการสร้างความสัมพันธ์ 

 

 

กิจกรรมสังเกตวัตถุท้องฟ้า ยอดดอยอินทนนท์ 

 

 

กิจกรรมการตั้งกล้องเพื่อใช้งานจริง

 

 

 

กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353 

E-Mail: [email protected] / www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth