ประกาศรับสมัครค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ปีที่ 3

  • พิมพ์

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ มหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานทางด้านดาราศาสตร์ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจ บรรยากาศการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ของเยาวชนไทย โดยเฉพาะเยาวชนจากพื้นที่ภาคใต้ ให้มีจิตวิทยาศาสตร์ผ่านการทำกิจกรรมดาราศาสตร์ เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมทั้งได้รับความสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการทัศนศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของพื้นที่เมืองสงขลา

        ทางหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา จึงได้จัดกิจกรรมคนดูดาวเท้าติดทะเล ปีที่ 3 ขึ้น ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา (เกาะยอ) อ.เมืองสงขลา  จ.สงขลา เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 และประกาศรายชื่อชุมนุมผ่านการคัดเลือกทางเว็ปไซต์ www.narit.or.th ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562

 

1. หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 

2. กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ปีที่ 3

3. กำหนดการค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล 

4. รายละเอียดการรับสมัครและใบสมัคร