สดร. ร่วมสังเกตการณ์ เก็บภาพสุริยุปราคาเต็มดวง ณ ออสเตรเลีย

Share

ในช่วงเช้าของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 (ตามเวลาในประเทศไทยดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา  รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้ยกทีมเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ ร่วมสังเกตการณ์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง ประเทศออสเตรเลีย

ถึงแม้ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ในประเทศไทย  แต่ก็ได้เก็บภาพความสวยงามของปรากฏการณ์ดังกล่าว Palm Cove Beach ประเทศออสเตรเลีย มาฝากคนไทย

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353

E-Mail: [email protected] / www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth