สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือน 3 หน่วยงานดาราศาสตร์วิทยุชั้นนำในสหราชอาณาจักร

วันที่ 5 กรกฏาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์โจเดรลล์แบงค์ หน่วยงานดาราศาสตร์วิทยุชั้นนำของสหราชอาณาจักร ทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของกล้องโทรทรรศน์วิทยุโลเวลล์ เครือข่ายกล้องโทรทรรศน์วิทยุเมอร์ลิน เครือข่ายกล้องโทรทรรศน์วิทยุวีแอลบีไอของสภาพยุโรป องค์การอาร์เรย์ตารางกิโลเมตร และศูนย์การค้นพบโจเดรลล์แบงค์ มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์การค้นพบโจเดรลล์แบงค์ ประธานศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์เซอร์เบอร์นาร์ด โลเวลล์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์โจเดรลล์แบงค์ ผู้บริหารองค์การอาร์เรย์ตารางกิโลเมตร และผู้บริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เฝ้าฯ รับเสด็จ

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. ชวนฟังเสวนาดาราศาสตร์ “Mission to Mars ปฏิบัติการสู่ดาวอังคาร”

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเสวนาดาราศาสตร์  “Mission to Mars ปฏิบัติการสู่ดาวอังคาร” วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ดร.ถาวร พรประภา ออดิธอเรียม ชั้น 5 อาคารสยามกลการ ฟรี...ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. จัดการประชุมวิชาการดาราศาสตร์ ครั้งที่ 5 ระดมเยาวชนทั่วประเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดการประชุมวิชาการดาราศาสตร์ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.–  1 ก.ค. 61 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ ระดมเยาวชนทั่วประเทศโชว์งานวิจัยดาราศาสตร์ระดับโรงเรียนกว่าครึ่งร้อย หวังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการดาราศาสตร์ระดับเยาวชน และสร้างเครือข่ายงานยุววิจัยดาราศาสตร์ ดันสู่เวทีวิชาการดาราศาสตร์นานาชาติต่อไป 

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. เผย ฟ้าเปิดกลางดึก เห็นดาวเสาร์ใกล้โลกชัดหลายพื้นที่

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยบรรยากาศสังเกตการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี คืนวันที่ 27 มิถุนายน 2561 แม้สภาพอากาศจะมีฝนเกือบทั้งประเทศ แต่หลายจังหวัดเห็นดาวเสาร์ชัดในช่วงกลางดึก โดยเฉพาะทางภาคเหนือ-อีสาน-ใต้ คืนดังกล่าวยังสังเกตเห็น ดาวพฤหัสบดี ดวงจันทร์  และดาวอังคารอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

27 มิถุนายนนี้ สดร. ชวนส่อง “วงแหวนดาวเสาร์” ผ่านกล้องโทรทรรศน์ ณ 4 จุดสังเกตการณ์หลักและเครือข่าย 360 แห่งทั่วประเทศ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชวนส่อง “วงแหวนดาวเสาร์” คืนดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี 27 มิถุนายน 2561 ณ  จุดสังเกตการณ์หลัก 4 จุด เชียงใหม่ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา และสงขลา และเครือข่ายดาราศาสตร์ 360 แห่งทั่วประเทศ ฟรี !!...ไม่เสียค่าใช้จ่าย หวังส่งเสริมเยาวชนและประชาชนไทยเรียนรู้ดาราศาสตร์จากประสบการณ์จริง สร้างแรงบันดาลใจใฝ่รู้ในดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

อ่านเพิ่มเติม...