สดร. ร่วมกับ ไทยพีบีเอส และ NEWS Horizon จัด STAR PARTY ถ่ายทอดสดแพร่ภาพทั่วประเทศ

4 กุมภาพันธ์ 2555 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ร่วมกับ ไทยพีบีเอส กลุ่มดูดาวจิตอาสา ขอบฟ้าใหม่ เพื่อเยาวชน (NEWS Horizon) และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร จัดกิจกรรม STAR PARTY ภายใต้ชื่อ “ดูดาวกับข่าวดึก ไทยพีบีเอส” ณ บริเวณดาดฟ้า สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  โดยมีผู้ให้ความสนใจ รักในท้องฟ้าและดวงดาวเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 150 คน

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจําปี 2555

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจําปี 2555

อ่านเพิ่มเติม...

Prof. Vik Dhillon และ Prof. Thomas Marsh ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษทางดาราศาสตร์แก่ทีมนักวิจัยและจนท. สดร.

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ วิค ดิลลอน (Prof. Vik Dhillon) จากมหาวิทยาลัย Sheffield และศาสตราจารย์ โทมาส มาร์ช (Prof. Thomas Marsh) จากมหาวิทยาลัย Warwick ประเทศอังกฤษ มาบรรยายพิเศษทางดาราศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...

Associate Professor Wayne Orchiston ให้การบรรยายพิเศษทางดาราศาสตร์ กรณีปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 รองศาสตราจารย์เวน ออร์ชิสตัน (Associate Professor Wayne Orchiston) อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย James Cook ประเทศออสเตรเลีย ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษเกี่ยวกับผลการศึกษาวิจัยทางด้านโบราณดาราศาสตร์ในหัวข้อ ‘From Tahiti to Thailand: Transits of Venus and the Quest for the Astronomical Unit’ แก่ทีมนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของ สดร.

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. ร่วม อพวช.จัดเสวนาหัวข้อ ?2012 ฤาโลกจะสูญสิ้น? ยันโลกไม่แตกในปีนี้

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดเสวนาในหัวข้อ “2012 ฤาโลกจะสูญสิ้น” ณ จตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์ โดยมีนักวิชาการชั้นนำของไทย 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

อ่านเพิ่มเติม...