เปิด "หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา" สดร. หนุนเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางดาราศาสตร์ของประเทศ

11 มกราคม  2556 -  เชียงใหม่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดตัว “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา” เผยโฉม หอดูดาวระดับโลกแห่งแรกของภูมิภาค ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์พร้อมระบบโดมอัตโนมัติขนาดใหญ่ที่สุด และล้ำที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ 22 มกราคมนี้ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กม. 44.4  อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. จัดกิจกรรมเสริมความรู้ทางดาราศาสตร์ใน ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็ก ปี 56

12 มกราคม 2556 – กรุงเทพฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมดาราศาสตร์ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ประจำปี 2556 โดยมีนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. มอบความสุขให้เด็กๆ กับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 56 ณ จังหวัดเชียงใหม่

12-13 มกราคม 2556 – เชียงใหม่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์มอบความสุขให้เด็กๆ ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. ย้ำพร้อมก้าวสู่ผู้นำดาราศาสตร์แห่งอาเซียน

9 มกราคม 2556 - กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดตัว “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา” เผยโฉมหอ ดูดาวระดับโลกแห่งแรกของภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. จัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ?การสร้างวัฒนธรรมองค์กร?

26 ธันวาคม 2555 – เชียงใหม่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการอบรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แก่บุคลากรภายในสถาบันฯ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ จากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหล่อหลอมให้คนในองค์กรมีความเข้าใจในกฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน และให้การทำงานเพื่อสถาบันฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมทั้งการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...