สดร. เปิดตัวหนังสือชุดเฉลิมพระเกียรติ ?พระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย? พร้อมมอบ กทม. หนุนเมืองหนังสือโลก

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กรุงเทพฯ - สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดตัวหนังสือชุดพระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทยเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา รอบ ธันวาคม ๒๕๕๔ มี .ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติและประธานกรรมการจัดทำหนังสือ "พระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย"

อ่านเพิ่มเติม...

ผสดร.ร่วมประชุม SPC ณ อินเดีย

20 กรกฎาคม 2555  รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และ ดร.ดาราศรี ดาวเรือง ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก สดร. และ สทอภเข้าร่วมประชุม The 39th scientific assembly of COSPAR, the Committee On Space Research เมือง Mysore ประเทศอินเดีย

อ่านเพิ่มเติม...

สดร.มอบความรู้ดาราศาสตร์เด็กด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมกาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาศ เด็กกำพร้า และเด็กยากจน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สดร. ร่วมอัดเทปถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในมงคลวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2555 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สถานีโทรทัศน์โทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท. 11 เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

Christopher Go ถ่ายทอดเทคนิคการถ่ายภาพดาวเคราะห์

26-28 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสำหรับนักดาราศาสตร์สมัครเล่น "การอบรมเทคนิคการถ่ายภาพดาวเคราะห์" โดย Christopher Go นักดาราศาสตร์สมัครเล่นชาวฟิลิปปินส์ผลงานก้องโลก ผู้ค้นพบจุดแดงน้อยบนดาวพฤหัสบดี เป็นวิทยากรร่วมพูดคุยแบ่งปันความรู้ประสบการณ์และแนะนำเทคนิคต่าง และดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ วิทยากรบรรยายภาษาไทย

อ่านเพิ่มเติม...