โครงการเยาวชนผู้นำแห่งนาริท ครั้งที่ 1

โครงการเยาวชนผู้นำแห่งนาริท ครั้งที่ 1

สู่รางวัลยุวทูตดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย รุ่น 3

 

อ่านเพิ่มเติม...

?ก.วิทย์ฯ?นำทัพเด็กไทยบุกญี่ปุ่น โชว์ศักยภาพยุววิจัยดาราศาสตร์

กระทรวงวิทย์ โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(สดร.) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาฯ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) นำทัพนักเรียนยุววิจัยรุ่นแรกโชว์ผลงานวิจัยทางดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น ในการประชุม Junior Session of Astronomical Society of Japan 2013 ระหว่าง 20-24 มีนาคม 56 หลังนำร่องอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ยกระดับการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากรด้านดาราศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...

สดร.โชว์โครงการหอดูดาวภูมิภาคฯ ใน ครม.สัญจร ฉะเชิงเทรา

30 มีนาคม 2556 – ฉะเชิงเทรา ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ นำเสนอโครงการก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน ต่อนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในโอกาสเดินทางมาประชุมครม.สัญจร มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ .ฉะเชิงเทรา

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. ต้อนรับคณะกรรมการ กพร. พาชมหอดูดาวแห่งชาติ

29 มีนาคม 2556 – เชียงใหม่ รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับ นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นในกำกับของราชการฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ หอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  

อ่านเพิ่มเติม...

กระทรวงวิทย์ฯ รวมฮิต ?วัตถุจากนอกโลก? เน้นย้ำวิทยาศาสตร์มีคำตอบ

10-11 มีนาคม 2556- กรุงเทพฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) จัดนิทรรศการวัตถุจากนอกโลก (From Outer Space)”เพื่อจัดแสดงวัตถุจากนอกโลก เช่น อุกกาบาตเหล็กยักษ์ เทกไทต์แบบต่างๆ โชว์หลากหลายภาพเหตุการณ์ประหลาดบนฟากฟ้าที่อธิบายได้โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ แก่ประชาชน ลานกิจกรรม ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม...