ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพดาวเคราะห์

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพดาวเคราะห์ สำหรับนักดาราศาสตร์เล่น ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2555

ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ หอดูดาวแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ (กม.44) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. เปิดตัวหนังสือชุดเฉลิมพระเกียรติ ?พระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย? พร้อมมอบ กทม. หนุนเมืองหนังสือโลก

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กรุงเทพฯ - สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดตัวหนังสือชุดพระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทยเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา รอบ ธันวาคม ๒๕๕๔ มี .ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติและประธานกรรมการจัดทำหนังสือ "พระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย"

อ่านเพิ่มเติม...

ผสดร.ร่วมประชุม SPC ณ อินเดีย

20 กรกฎาคม 2555  รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และ ดร.ดาราศรี ดาวเรือง ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก สดร. และ สทอภเข้าร่วมประชุม The 39th scientific assembly of COSPAR, the Committee On Space Research เมือง Mysore ประเทศอินเดีย

อ่านเพิ่มเติม...

สดร.มอบความรู้ดาราศาสตร์เด็กด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมกาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาศ เด็กกำพร้า และเด็กยากจน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สดร. ร่วมอัดเทปถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในมงคลวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2555 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สถานีโทรทัศน์โทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท. 11 เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...