คณะผู้บริหารสถาบันฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือชุด "พระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย" แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒๗ เมษายน ๒๕๕๕- กรุงเทพ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และประธานกรรมการจัดทำหนังสือ "พระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย" นำคณะผู้บริหารสถาบันฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือชุด "พระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย" แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย และเพื่อพระราชทานโรงเรียนต่างๆ ในโครงการพระราชดำริฯ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

อ่านเพิ่มเติม...

การบรรยายพิเศษจาก Hamburg Observatory

25 มิถุนายน 2555 : เชียงใหม่ สดร. ได้รับเกียรติจาก ดร.ดาเนียล เองเกอร์เฮาส์เซน (Dr Daneil Angerhausen) หอดูดาวแฮมบวก (Hamburg Observatory) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเดินทางมาบรรยายพิเศษเนื่องในโครงการ stop-over astronomer

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. จัดบรรยายพิเศษทางดาราศาสตร์ ?Catts Telescope กับบทบาทงานวิจัยด้านดาวแปรแสง?

10 มิถุนายน 2555 - เชียงใหม่ สดร. ได้รับเกียรติจาก Assoc. Prof. Wayne Orchiston นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย James Cook ประเทศออสเตรเลีย มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อประวัติความเป็นมาของกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็ก Catts Telescope กับบทบาทในงานวิจัยด้านดาวแปรแสง” (variable star research and the role of the small telescope: The History of the Catts Telescope) ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพดาวเคราะห์

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพดาวเคราะห์ สำหรับนักดาราศาสตร์เล่น ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2555

ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ หอดูดาวแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ (กม.44) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. เปิดตัวหนังสือชุดเฉลิมพระเกียรติ ?พระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย? พร้อมมอบ กทม. หนุนเมืองหนังสือโลก

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กรุงเทพฯ - สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดตัวหนังสือชุดพระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทยเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา รอบ ธันวาคม ๒๕๕๔ มี .ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติและประธานกรรมการจัดทำหนังสือ "พระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย"

อ่านเพิ่มเติม...