สดร. มอบความสุขให้เด็กๆ กับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 56 ณ จังหวัดเชียงใหม่

12-13 มกราคม 2556 – เชียงใหม่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์มอบความสุขให้เด็กๆ ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. ย้ำพร้อมก้าวสู่ผู้นำดาราศาสตร์แห่งอาเซียน

9 มกราคม 2556 - กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดตัว “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา” เผยโฉมหอ ดูดาวระดับโลกแห่งแรกของภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. จัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ?การสร้างวัฒนธรรมองค์กร?

26 ธันวาคม 2555 – เชียงใหม่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการอบรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แก่บุคลากรภายในสถาบันฯ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ จากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหล่อหลอมให้คนในองค์กรมีความเข้าใจในกฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน และให้การทำงานเพื่อสถาบันฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมทั้งการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. จับมือ สสวท. ลงนามความร่วมมือโครงการอบรมครูฯ ดาราศาสตร์

26 ธันวาคม 2555- เชียงใหม่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการฯ และ ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร จากทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมลงนามฯ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ปี 56

19-21 ธันวาคม 2555 – เชียงใหม่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ปี 2556” ขึ้น อุทยานแห่งชาติดอยอินทนท์

อ่านเพิ่มเติม...