สดร. ร่วมสังเกตการณ์ เก็บภาพสุริยุปราคาเต็มดวง ณ ออสเตรเลีย

ในช่วงเช้าของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 (ตามเวลาในประเทศไทยดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา  รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้ยกทีมเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ ร่วมสังเกตการณ์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง ประเทศออสเตรเลีย

อ่านเพิ่มเติม...