สดร.ชวนคนไทยติดตามปรากฏการณ์ดาราศาสตร์แห่งศตวรรษ ?ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์?

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชวนคนไทยติดตามปรากฏการณ์ดาราศาสตร์แห่งศตวรรษ “ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์” (Venus Transit) ในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 05:49 - 11:49น. ของวันที่ 6มิถุนายน 2555เผยเป็นปรากฏการณ์ดาราศาสตร์หาชมยาก เกิดขึ้นสองครั้งในรอบกว่า 100ปี หากพลาดหนนี้ต้องรออีก 105ปี จึงจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมดาราศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2555 (TNAM2012)

เมื่อวันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้ร่วมกับสมาคมฟิสิกส์ไทยในการจัดประชุมวิชาการฟิสิกส์ระดับชาติ (Siam Physics Congress: SPC) ประจำปี 2555 ขึ้น ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสนี้ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ฯได้จัดประชุมดาราศาสตร์ระดับชาติ (Thai National Astronomy Meeting: TNAM)

อ่านเพิ่มเติม...

สุริยุปราคาวงแหวน 21 พฤษภาคม 2555 เห็นในประเทศไทยเป็นสุริยุปราคาบางส่วน

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชวนคนไทยติดตามปรากฏการณ์สุริยุปราคาวงแหวน ในรุ่งเช้าของวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555 เวลาประมาณ 05:50-06:06 น.แม้ในประเทศไทยบางพื้นที่จะเห็นเพียงสุริยุปราคาบางส่วนในช่วงเวลาประมาณ 16 นาที ทั้งนี้ สดร. ได้จัดทีมนักวิชาการไปทำการศึกษาและเก็บข้อมูลสุริยุปราคาวงแหวน ณ ประเทศญี่ปุ่นมาฝากผู้สนใจ

อ่านเพิ่มเติม...

สดร.ประมวลภาพสวยสุริยุปราคาวงแหวน 21 พฤษภาคม 2555 จากประเทศญี่ปุ่น

สดร. เก็บภาพความสวยงามของปรากฏการณ์สุริยุปราคาวงแหวนจากประเทศญี่ปุ่น  เมื่อเวลา 07.31 (ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น)  ของวันที่ 21 พฤษาคม 2555 มาฝากชาวไทย ถ่ายโดยนักวิชาการสดร. นำทีมโดย ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ที่เดินทางไปทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเข้มของแสง และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศขณะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาวงแหวนดังกล่าว ณ เมืองโตเกียว

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. ลงนามความร่วมมือกับจีนในการสร้างสเปกโทรกราฟ สำหรับกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร

14 พฤษภาคม 2555  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการ สดร. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กับ Nanjing Institute of Astronomical Optics & Technology (NIAOT) สาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. คณะกรรมการบริหาร สดร. เยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ
  2. 6 มิถุนายน 2555 สดร. จับมือ 51 หน่วยงานเครือข่ายดาราศาสตร์ทั่วประเทศจัดกิจกรรม ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์แห่งศตวรรษ ?ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์? ย้ำ!! หากพลาดครั้งนี้เห็นอีกทีร้อยปีข้างหน้า
  3. ประมวลภาพถ่ายปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์
  4. สดร.ตั้งจุดสังเกตปรากฏการณ์แห่งศตวรรษ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ชาวเชียงใหม่คึกคักแห่ชมดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์พร้อมอาทิตย์ทรงกลดกันอย่างล้นหลาม
  5. สดร. ปลื้มดาราศาสตร์ไทยตื่นตัว ประชาชนให้ความสนใจแห่ชมปรากฏการณ์ดาราศาสตร์แห่งศตวรรษทั่วประเทศ