กล้องถ่ายภาพ Ultraspec

Share

 

กล้องถ่ายภาพ Ultraspec

 

     กล้องถ่ายภาพอูลตราสเปก (Ultraspec) เป็นกล้องถ่ายภาพที่ติดตั้งเข้ากับกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร โดยความร่วมมือของ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ฯกับ Warwick University และ University of Sheffield ทดสอบรับแสงแรกเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 สำหรับถ่ายภาพปรากฏการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น การเกิดออคคัลเทชัน (Occultation) สามารถถ่ายภาพได้เร็วถึงหลายร้อยภาพต่อวินาที ครอบคลุมความยาวคลื่น 300-1000 นาโนเมตร ในโหมดอ่านข้อมูลปกติมีสัญญาณรบกวนประมาณ 2.5e- หล่อเย็นด้วยไนโตรเจนเหลว -113.15 องศาเซลเซียส  มีฟิลเตอร์สำหรับใช้งานในการวิจัยทั้งย่านกว้างและย่านแคบทั้งสิ้น 14 ฟิลเตอร์ สามารถติดตั้งใช้งานในฟิลเตอร์วีลล์ได้พร้อมกัน 6 ฟิลเตอร์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

 

 

USPEC

 

รูปที่ 1 กล้องถ่ายภาพ ultraspec ติดตั้งเข้ากับกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร ตรงช่องติดตั้งอุปกรณ์ช่องที่ 2

 

Ultraspec
Description Specification
Sensor e2v ccd201-20 Back illuminated
Image pixel size 13x13 µm
Active image area 13.3x13.3 mm
Image section active pixels 1024x1024 pixels
Dark current 10e-/pixel/hr
Plate scale 0.45"/pixel
Field of view 7.7'x7.7'

         

Filter
Description Central wavelength (Å)
SDSS u' No.2    3557
SDSS g' No.2    4825
SDSS r' No.2    6261
SDSS i' No.2    7672
SDSS i'+z' No.2    8385
SDSS z' No.2    9097
Clear No.2    -
HeII No.1    4662
KG5    5075
Blue continuum No.1    5149
NaI No.2    5911
Red continuum No.2    6010
Halpha narrow No.1    6564
Halpha narrow No.2    6564
N86    8611

 

 

USPEC2

 

รูปที่ 2 เซอรฟเวอร์ควบคุมการทำงาน ultraspec จอแสดงผลด้านบนสุดแสดงค่าความดันภายในแชมเบอร์ ultraspec มีหน่วยเป็นมิลลิบาร์จอแสดงผลด้านล่างแสดงค่าอุณค่าอุณหภูมิของชีชีดีมีหน่วยเป็นเคลวินและการทำงานของฮีทเตอร์