ติดต่อเรา

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 053-121268 ต่อ 305

ที่อยู่ : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

260 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
National Astronomical Research Institute of Thailand (Public organization)
260 Moo 4, T.Donkaew, A.Maerim, Chiang Mai, Thailand. 50180