กำหนดการ

narit AstroPark Logo LOGO NYC     intanon


กำหนดการจัดกิจกรรม

ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 13
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2563
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ศูนย์บริการสารสนเทศฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่