สมัครเข้าร่วมค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมปีที่ 13

กำหนดการรับสมัคร

วันจัดกิจกรรมค่าย 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2563 (เลื่อน)
กำหนดการรับสมัคร 1 ธันวาคม 2562 – 1 มีนาคม 2563
ประกาศผลการคัดเลือก 6 มีนาคม 2563
ยืนยันเข้าร่วมค่าย 6 – 12 มีนาคม 2563
เรียกตัวสำรอง 13 – 15 มีนาคม 2563
ประกาศรายชื่อ ( Final ) 16 มีนาคม 2563


คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าอายุระหว่าง 15 - 19 ปี

 2. มีความสนใจทางดาราศาสตร์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ กับผู้อื่นได้

 3. สามารถเดินทางเข้าร่วมค่ายฯ ณ จ.เชียงใหม่ ได้ด้วยตัวเอง ( ไม่มีผู้ปกครองหรือครูที่ปรึกษามาด้วย )

 4. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษา ให้เข้าร่วมค่ายฯ

 5. มีสภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมทำกิจกรรมท่ามกลางอากาศหนาวเย็นที่ระดับ “0” องศาเซลเซียสได้

เอกสารหลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่าย/รูปภาพของผู้สมัคร( ใช้ภาพอะไรก็ได้ที่เป็นรูปของเรา ) ขนาดไม่เกิน 5Mb จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( ของผู้สมัคร ) จำนวน 1 ชุด
3. ใบอนุญาตสมัครเข้าร่วมค่าย จากผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา ( พร้อมลงนาม )
>> ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ <<
จำนวน 1 ชุด
4. นำเสนอตัวเองในหัวข้อ “ความคาดหวังและเหตุผลที่อยากมาเข้าร่วมค่ายนี้” จำนวน 1 ชุด 
( ส่งได้ทุกรูปแบบ เช่น เขียนเรียงความ / วาดรูป / ทำคลิปวิดีโอ / คลิปเสียง / ร้องเพลง / เต้น หรือรูปแบบอื่น )  


>> สมัครเข้าร่วมอบรม คลิกที่นี่ <<

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมอบรม

NYC 2563 01

สำคัญ : หากผู้สมัครแนบส่งไฟล์เอกสารไม่ครบ หรือตอบคำถามอันเป็นเท็จ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่รับพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมค่าย

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 1 มีนาคม 2563

ประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 6 มีนาคม 2563 ลำดับตัวจริง 120 คน
  ลำดับสำรอง 50 คน                                                         

การยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

ผู้ผ่านการคัดเลือก (120คนแรก) จะต้องดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ตามขั้นตอน ดังนี้

 1. ชำระค่าเสื้อค่าย NYC จำนวน 300 บาท โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ตามรายละเอียด ดังนี้

  ชื่อบัญชี :  ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ 
  เลขที่บัญชี :  549-0-27479-4
  สาขา :  ถนนห้วยแก้ว
 1. แจ้งการโอนเงินพร้อมแนบสลิปการโอน ผ่านทาง Line Official ID : NARIT Youth Camp ( @801atvaj ) พร้อมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่าย เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย

 2. หลังจากแจ้งการโอนเงินและยืนยันเข้าร่วมค่ายผ่าน Line Official ID แล้ว ให้ผู้ปกครองติดต่อคณะกรรมการเพื่อรับทราบรายละเอียดและการชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ( รายชื่อคณะกรรมการจะแจ้งในประกาศผลการคัดเลือก )

ข้อกำหนดในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่าย

 1. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจะดูแลค่าที่พักค่าอาหารและค่ายานพาหนะระหว่างที่อยู่ในกิจกรรมค่าย

 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย จะอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันฯ เมื่อเดินทางมาถึง ณ จุดลงทะเบียน และระหว่างดำเนินกิจกรรมค่าย จนถึงวันสุดท้ายเท่านั้น

 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย จะต้องวางแผนการเดินทาง และออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ณ จ.เชียงใหม่ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับด้วยตัวเอง

 4. การยืนยันการเข้าร่วมค่าย โดยการโอนเงิน จำนวน 300 บาท ถือเป็นส่วนหนึ่งในการยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมค่าย (ไม่ใช่ค่าลงทะเบียน) เพื่อชำระค่าเสื้อค่าย NYC และค่าอุปกรณ์อื่นที่นอกเหนือจากที่ทางสถาบันจัดให้ ทั้งนี้หากท่านยืนยันการเข้าร่วมค่ายเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมค่ายได้ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์   และจะไม่ได้รับค่าเสื้อคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


หนังสือประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมค่าย
รายละเอียดโครงการค่าย NYC#13
กำหนดการ ค่าย NYC#13
ใบอนุญาตสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่าย