ข่าวสาร

Share

- 22 กุมภาพันธ์ 2562 / เปิดรับสมัครและส่งบทคัดย่อ (Abstract) ตั้งแต่วันนี้ – 10 พฤษภาคม 2562 คลิกที่นี่ 

- 22 กุมภาพันธ์ 2562 / ยินดีต้อนรับสู่งานการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 6 

 

- หนังสือเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 6-สำหรับผู้นำเสนอผลงาน

- หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 6-สำหรับผู้ไม่นำเสนอผลงาน