กำหนดการรับสมัคร

Share

ลงทะเบียนและส่งบทคัดย่อ (Abstract)                             ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ประกาศผลการคัดเลือก                                                             วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ยืนยันการเข้าร่วมฯ/ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Full paper)    ภายในวันที่  8 มิถุนายน   2562

ลงทะเบียนเข้าร่วม (แบบไม่นำเสนอผลงาน)                      ภายในวันที่ 15 มิถุนายน   2562