หน้าแรก

ข่าวสาร

-  4 กรกฎาคม 2562  / ทางลัดไปลิงค์ใบสมัคร  คลิกที่นี่ 

-  4 กรกฎาคม 2562  / ยินดีตอนรับสู่ “โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ปี 2563” 

-  2 สิงหาคม 2562 / ประกาศผลการคัดเลือกโครงงานดาราศาสตร์เพื่อนำเสนอผลงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น  คลิกที่นี่ 

-  2 สิงหาคม 2562 / หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครูเชิงปฏฺบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2563  คลิกที่นี่ 


กำหนดการจัดกิจกรรมอบรม

การรับสมัคร วันนี้ - 17 กันยายน 2561
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 18 - 21 กันยายน 2561
ประกาศผลคัดเลือก 1 ตุลาคม 2561
Phase I ( อบรมครูที่ปรึกษา+นักเรียน ) 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561
Phase II ( นำเสนอผลงานในประเทศ ) ช่วงเดือน พฤษภาคม 2562
Phase III ( นำเสนอผลงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ) ช่วงเดือน มีนาคม 2563
*TACs2019* เข้าร่วมนำเสนอผลงาน 28 - 30 มิถุนายน 2562

 

ดาวน์โหลดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง
แบบแสดงความคิดเห็นผู้บริหาร
ตัวอย่างใบสมัครอบรมครูขั้นสูง2562