ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการ 7 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดประกาศ          ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053-121-268 ต่อ 284 (งานบริหารงานบุคคล)