รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์สำหรับดาราศาสตร์ขั้นสูงและอุตสาหกรรมขั้นต้น 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

Read more ...

ประกาศ ขยายเวลาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (โครงการ MIS) ตำแหน่ง Software Developer จำนวน 1 อัตรา

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างโครงการ โครงการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์สำหรับดาราศาสตร์ขั้นสูงและอุตสาหกรรมขั้นต้น จำนวน 3 อัตรา

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม

Read more ...

ประกาศ เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม ตำแหน่ง วิศวกร 1 อัตรา

Read more ...

ประกาศ เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ โครงการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์สำหรับดาราศาสตร์ขั้นสูงและอุตสาหกรรมขั้นต้น จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

Read more ...

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างโครงการ TSC ตำแหน่ง วิศวกร (Embedded Software Engineer) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง วิศวกร (เครื่องกล) ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง วิศวกร (งานวิศวกรรมคลื่นวิทยุ) ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือก วิศวกร (Embedded Software Engineer) ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ของงานวิศวกรรมคลื่นวิทยุ ตำแหน่ง วิศวกร (Software) ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือก วิศวกร (Software Engineer) ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือก เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป (ขอนแก่น) ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Software Developer) 1 ตำแหน่ง ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป (ขอนแก่น) ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างโครงการ ของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
Page 8 of 25