ชวนเสนอชื่อไทยให้ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ประจำปี 2565

NameExo World 20220920 02

ผลการคัดเลือกโครงการชวนเสนอชื่อไทยให้ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ประจำปี 2565
จำนวน 10 รายชื่อ เพื่อผ่านเข้าสู่รอบที่สอง 

 

 โครงการชวนเสนอชื่อไทยให้ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ประจำปี 2565