Saturn

Download ไฟล์ต้นฉบับ

สวัสดีวันเสาร์...นำภาพดาวเสาร์มาฝากครับ
ภาพถ่ายดาวเสาร์ บันทึกโดยกล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 เมตร ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา คืนวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

ในภาพแสดงชั้นบรรยากาศของดาวเสาร์ปกคลุมไปด้วยพายุและแถบเมฆจาง ๆ มีสีเหลือง สีน้ำตาล และสีเทา ลมในชั้นบรรยากาศบริเวณเส้นศูนย์สูตรมีความเร็วสูงถึง 1,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขั้วเหนือของดาวเสาร์มีพายุขนาดใหญ่รูปหกเหลี่ยมที่มีความหนามากกว่า 75 กิโลเมตร แต่ละด้านของหกเหลี่ยมมีความยาว 13,800 กิโลเมตร ใจกลางเป็นพายุหมุนยักษ์ที่อาจมีอัตราเร็วสูงถึง 530 กิโมตรต่อชั่วโมง

วงแหวนของดาวเสาร์เกิดจากเศษซากที่แตกสลายของดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย และดวงจันทร์ แล้วถูกแรงโน้มถ่วงดึงดูดเอาไว้ ประกอบด้วยน้ำแข็ง หิน และเศษฝุ่นนับพันล้านก้อน มีขนาดเท่าก้อนน้ำแข็งไปจนถึงขนาดเท่าบ้านหรือภูเขา โดยวงแหวนทั้งหมดมีขนาดความกว้างเฉลี่ย 282,000 กิโลเมตร และวงแหวนหลักมีความหนาประมาณ 20 เมตร

ภาพ : ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา/ ธนกฤต สันติคุณาภรต์/ ธีรยุทธ ลอยลิบ/ ธราดล ชูแก้ว
TRT-SKA/ CFF Telescope/ ASI290
A-TRT-148 See less