สื่อการเรียนรู้

แผนที่ดาว 1 หน้าแบบหมุน
Aw starmap 1 Final  Aw starmap 2 Final 

แผนที่ดาว 1 หน้า

 1 StarsMap 01  1 StarsMap 02

แผนที่ดาว 2 หน้า

 2 StarsMap 01  2 StarsMap 02

โมเดลนาฬิกาดวงจันทร์ (Moon Phase Calculator)

 model moon clock  model moon clock dicut

โมเดลดวงจันทร์

 moon  moon dicut

โมเดลทรงกลมท้องฟ้า

 N new v3 final S new v3 final 

โมเดลดาวเคาระห์ในระบบสุริยะ

   

earth OCTS

Planet model Jupiter

Planet model Mars

โลก

ดาวพฤหัสบดี

ดาวอังคาร

Planet model Mercury

Planet model Neptune

Planet model Uranus

ดาวพุธ

ดาวเนปจูน

ดาวยูเรนัส

Planet model Saturn

Planet model SaturnRings

Planet model Venus

ดาวเสาร์

ดาวเสาร์

ดาวศุกร์